Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

18:30
3974 c7db
Reposted fromlittlefool littlefool vianiceshot niceshot
18:30
8347 5783
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viajoaaan joaaan
18:24
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
17:51
8994 227d
17:51
17:51
9196 f1a1 500
Reposted fromrol rol viaune-raconteuse une-raconteuse
17:49
2599 9f05
17:49
17:36
17:36
17:34
17:34
Żadnej formy seksualności nie można potępiać, jeśli jest w niej miłość.
— Michel Schneider
17:33
"Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho."  
— Richard Paul Evans - "Kolory tamtego lata"
17:32
zakochana kobieta zawsze będzie zazdrosna o przeszłość ukochanego, bo przeszłość ta zawsze będzie dla niej zagrożeniem.
17:32
9584 f868
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadiebitchdie diebitchdie
17:30

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazupelnie zupelnie
17:30
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viazupelnie zupelnie
17:30
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viastarryeyed starryeyed
17:30
5345 e1b1
Reposted fromkarahippie karahippie viadiebitchdie diebitchdie
17:29
Jeśli mnie potrzebujesz, zadzwoń do mnie. Nie martw się tym, że śpię, nawet jeśli mam własne problemy, albo nawet jeśli jestem na Ciebie bardzo zła. Jeśli mnie potrzebujesz, czy chcesz ze mną porozmawiać, ja zawsze będę dla Ciebie. Nieważna jak duży, albo mały jest Twój problem, ja Tutaj jestem! 
— znalezione, PIP
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazupelnie zupelnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl