Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

17:45
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth viashakeme shakeme
17:41
17:39
7498 f5ac 500
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
17:37
Im starszy jesteś tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują.
— trzask.prask
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
17:37
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahormeza hormeza
17:36
Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George – Lawendowy pokój
Reposted fromendorfines endorfines viahormeza hormeza

October 31 2019

17:57
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
17:57
To wielka tajemnica, jak człowiek powinien postępować, by nie zmarnować sobie życia.
— Miguel de Cervantes
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
17:57

Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna."

— Napoleon Hill
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
17:56
9182 d489 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viaWlodara Wlodara
17:56
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
17:56
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
17:55
1275 3c2a

October 23 2019

18:20
3401 e5b4 500
18:19
1568 987a 500

banshy:

Reine, Norway // Bryan Daugherty

Reposted fromwestwood westwood viaWlodara Wlodara
18:19
18:16
2598 221e 500
Reposted fromprzegrany przegrany viatobecontinued tobecontinued
18:15
6426 7cc6
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viainherownway inherownway
18:15
1764 227c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
18:15
2787 7d5f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl