Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

17:29
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viazupelnie zupelnie
17:28
5884 cd85
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
17:27
9421 b4f5 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
17:27
0233 8feb 500
Reposted fromnazarena nazarena viakarolski karolski
17:27
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla
17:25
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek vianosmile nosmile
17:25
7113 5288 500
Reposted fromNanutka Nanutka vianosmile nosmile
17:25
5518 a14c
Reposted fromekelias ekelias viakostuchna kostuchna
17:24
2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viakatkad katkad
17:23
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway vialittledarling littledarling
17:22
17:22
17:21
6034 cccd 500
Reposted fromLayza Layza
17:21
17:21
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianayantara nayantara
17:20
6062 b9b4 500
Reposted fromLayza Layza
17:20
17:20
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
17:20
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viaazathiana azathiana
17:20
6072 bdf1 500
Reposted fromLayza Layza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl