Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

09:23
3864 9bf7 500
Reposted fromtiberiusmulder tiberiusmulder viaMartwa13 Martwa13
09:22
Dużo czytam, a więc dużo cytuję, a skoro dużo cytuję, to zapominam powiedzieć skąd i od kogo pochodzą cytaty. Właściwie okradam trupy i włamuję się do sarkofagów.
09:19
7375 718e 500
09:18
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage vialaparisienne laparisienne
09:17
Nie wiem czy to kwestia tego, że nie potrafię uczyć się na własnych błędach, czy po prostu chodzi o to, że nie uważam tego za błąd.
— z pamiętnika
Reposted fromparafina parafina vianowaczi nowaczi
09:16
7551 9205 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
09:16
Reposted frombluuu bluuu
09:15
Reposted frombluuu bluuu
09:15
7345 257a 500
Reposted frommoai moai viajustaperson justaperson
09:15
Reposted frombluuu bluuu
09:15
Reposted frombluuu bluuu
09:14
09:13
8245 9a4d 500
09:12
6100 5f20 500
09:12

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viazosienieczka zosienieczka
09:11
Czasami leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął osiołek - i świat jest taaaki ładny! A potem ktoś przychodzi i pyta: jak się dziś czujesz? ... I okazuje się, że okropnie.
— Kłapouchy
09:11
Reposted frombluuu bluuu
09:10

February 05 2018

16:57
Dobrym ludziom codziennie przytrafiają się złe rzeczy.
— "Małe wielkie rzeczy", Jodie Picoult
16:56
1301 b6de
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl