Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

21:01
21:01
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viatobecontinued tobecontinued
21:01
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki
Reposted frommsitudinis msitudinis viatobecontinued tobecontinued
21:00
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viatobecontinued tobecontinued
21:00
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
21:00
9993 6962
20:59
Nie mam z kim pogadać, ponarzekać , jak bardzo źle się czuję, I bardzo się boję, głupia panika, 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
20:58
2445 1788 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
20:58
Jeżeli zapytał byś dzisiaj, czy możesz przyjechać nie powiedziałabym nic.
— ja. dzisiaj. wysłałabym Ci tylko adres.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
20:56
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
20:56
20:56
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
20:56
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viatobecontinued tobecontinued
20:55
Dlatego już dziś zamiast czekać na miłość, zacznij się rozwijać, poznawać nowe miejsca i zdobywać umiejętności, a gwarantuję Ci jedno: nawet jeżeli nie poznasz miłości swojego życia, to z pewnością staniesz się szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem.
— Ewa Z. - "Jak na co dzień budować szczęśliwą relację z partnerem. Krótka recepta na udany związek"
20:55
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
20:55
20:54
20:54
6462 dbc1 500
20:54
Polubiłam jego obecność. Stał się częścią mojego chaosu, w którym żyję.
— znalezione
20:53

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl