Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

13:20
1275 3c2a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viadzony dzony
13:17
Warto było cię spotkać, aby się dowiedzieć, że istnieją takie oczy jakTwoje.
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viaavooid avooid
13:16
0638 bb0a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaataga ataga
13:15
8233 bd77
Reposted from0 0 viaataga ataga
13:14
Reposted frombluuu bluuu vianokturnal nokturnal
13:14
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique vianokturnal nokturnal
13:13
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahugostiglitz hugostiglitz
13:12
13:12
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
13:12
Wolisz być z kimś, kto naprawdę cię słucha, czy zaledwie słyszy?
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris
13:12
13:11
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso vianokturnal nokturnal
13:10
4916 11d3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianokturnal nokturnal

February 15 2020

19:54
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafoodforsoul foodforsoul
19:53
Po prostu był.
I podobało się to moim ustom, mojej szyi i całemu ciału.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viaover-land over-land
19:52
19:51
4342 9783 500
Reposted from0 0 viadygoty dygoty
19:51
2271 ca0b 500
Reposted from0 0 viahaveadrian haveadrian
19:51
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami vianiskowo niskowo
19:51
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl